Tietosuoja

Jäsentietojen käsittely 

Snöggur ry on Suomen Islanninhevosyhdistyksen alainen paikalliskerho. Snöggur ry kerää jäsenistään henkilötietoja. 

Snöggur ry kerää jäseneksi liityttäessä jäsenen nimen ja sähköpostiosoitteen. Snöggur luo uudelle jäsenelle jäsennumeron. Snöggur ry kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. 

Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. 

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta: 

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä. 

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa. 

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen. 

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu